Off Roading Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
24 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Dorduncu jenerasyon bu Range Rover ikonik tasariminin devrimidir. Land Rover saglamligini kalbinde taşır, tepeden tirnaga tamamen yenilenmis bu model bugune kadar üretilenlerin en yeteneklisidir. Önceki modeline göre biraz daha uzun, daha sik tasarima kavusmus. Tamamen alasim aluminyumdan oluşan sasesi sayesinde 420kg daha hafif.

yazının turkce karakter versiyonu, devamı ve fotolar icin lutfen tiklayiniz: Yeni Range Rover 2013
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top