Off Roading Forums banner
off road haber

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. General 4X4 and Off-Road
    Her gün gittikçe büyüyen ve daha geniş kitlelere hitap eden bir spor haline geliyor off road. Bir çok off road forum sitesi kuruldu, geziler düzenleniyor, ulusal ve mahalli yarışlar organize ediliyor. Yine de futbol dışındaki diğer sporlar gibi basından yeterli ilgiyi göremiyor bu eğlenceli doğa...
1-1 of 1 Results
Top